pondělí 22. února 2016

Vyjádření k nepravdivým informacím paní Burianové

Každé chování má svoje hranice a každý by měl mít právo na lidskou důstojnst a nikomu bysme nepřáli zažít tak velké ponížování, jaké jsme zažili s paní Burianovou. Paní Burianová si zakoupila zájezd do Karibiku pro 4 dospělé osoby za celkovou cenu 107000,- Kč.
Asi   měsíc před plavbou jsme byli vystaveni velmi silnéu nátlaku a pohrdání ze strany této paní, v podstatě se jednalo o výhružné telefonáty za účelem bezplatného zrušení zájezdu. Paní Burianové jsme vyhověli, ale bohužel....


Renata Jelínková
Diamond travel

úterý 2. února 2016

Vážení klienti,

K verbálním smyšleným anonymním útokům  pod značkou admin  se  již odmítáme  dále vyjadřovat,  jak jsme již několikrát informovali, jedná se o nekalé  konkurenční praktiky, proti kterým se chceme nejen ohradit, ale především bránit.

S pozdravem

Renata Jelínková

Diamond travel s.r.o.
Praha, 2.2. 2016

Vážení klienti,Vzhledem k množícím se verbálním útokům na CK Diamond Travel s. r. o. na portálu www.hodnocenicestovek.cz,  jsme učinili nezbytné právní kroky a vše nasvědčuje tomu, že se jedná  o jednotlivce, kteří ze své vlastní vůle odstoupili od cestovní smlouvy a velmi nestandartními praktikami se domáhají zrušení stornopoplatků pomocí verbálních útoků jednak pod svými i smyšlenými jmény. Podařilo se nám dále zjistit, že většina těchto klientů následně odcestovala s jinou konkurenční CK.

Rovněž stále častěji zaznamenáváme případy, kdy naší klienti jsou kontaktování před cestou a přesvědčování, aby následně odcestovali s jinou CK.  


Vše zatím nasvědčuje tomu, že se jedná o nestandardní konkurenční praktiky, proti kterým jsme nuceni se nejen ohradit ale především bránit.

Všem ostatním moc děkuji za podporu, kterou nám vyjadřujete.


Renata Jelínková

Diamond travel s. r. o.

sobota 30. ledna 2016

Vyjádření k nepravdivým informacím paní Regáskové
Vážení klienti,

dovolte nám vyjádřit se k verbálním útokům paní Sylvie Regáskové:

Jak je níže patrné, paní Regásková odstoupila od cestovní smlouvy a formou útisku se pomocí webu www.hodnocenicestovekcz domáhá prominutí stornopoplatků.

Jednání paní Regáskové jsme již oznámili orgánům činným v trestním řízení a zároveň jsme byli nuceni podat žalobu na zasáhování do osobnostních práv zúčastněných osob.

Paní Regáskové náleží vrácení částky 634 EUR, vzhledem k tomu, že odmítá poskytnout součinnost a domáhá se vrácení vyšší částky ,  jsme nuceni tuto částku deponovat v notářské úschově.

Renata Jelínková
Diamond travel s.r.o.PředmětRegásková Silvia
OdesílatelRegaskova GmailAdd contact
AdresátDiamond TravelAdd contactrrego499@gmail.comAdd contact
Datum2015-11-26 10:40
PrioritaNormální
FLAVOR00-NONE-0000-0000-0000000000000,000000;
Dobrý deň,
v prílohe posielam naše odstúpenie od zmluvy uzavreté s Vašou CK.
Zároveň posielam poštou.
V prípade nejasností ma neváhajte prosím kontaktovať.
Ďakujem
S pozdravom
Silvia Regásková

sobota 23. ledna 2016

Vyjádření k napadení pana Michaela ŠVARCE

Vážení klienti,

dovolte mi vyjádřit se k dehonestujícímu příspěvku pana Michala Švarce ze dne 23.1.2016. 

Pan Michal Švarc si zakoupil 2 kajuty na plavbu Karibikem od 3.1.2016, následně si tuto plavbu zajistila i jeho matka paní Božena ŠVARCOVÁ.  

Paní Švarcová následně od cestovní smlouvy dne 18.12.2015 odstoupila. Dne 28.12.2015 jsme však zjistili, že byla zneužita naše platební karta a  syn paní Švarcové zaplatil tento zájezd touto formou.

Paní Švarcová tedy na zájezd odcestovala a následně se domáhá vrácení  finančních prostředků na základě odstoupení od cestovní smlouvy. 

Je však velmi politováníhodné, způsob a lži, ketré pan Švarc používá, proti těmto útokům se chci nejen ohradit, ale především se chci bránit. 

Renata Jelínková
Diamond travel s.r.o.